ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

مراحل آموزش مربیگری شنا

1-بهبود تکنیک و استیل 4 شنا

2-تجزیه و تحلیل مهارتهای 4 شنا

3-برنامه ریزی و طراحی تمرین

4-مدیریت کلاسها

5-آسیب شناسی

6-تغذیه

مراحل آموزش نجات غریق

1-بهبود تکنیک و استیل 4 شنا

2-کاهش رکوردهای 4 شنا

3-دیده بانی

4-نزدیک شدن و گرفتن غریق

5-انواع حمل غریق

6-احیای قلبی و ریوی(CPR)

 

مراحل آموزش شنای پروانه

1-حالت صحیح بدن و سر خوردن

2-پای دلفین

3-دست پروانه

4-هواگیری

5-شنای کامل بدون هواگیری

6-شنای کامل با هواگیری

7-استارت و برگشت

مراحل آموزش 4شنای رقابتی

1-انعطاف پذیری و حرکات کششی

2-استارت و برگشت صحیح 4 شنا

3-اصطلاحات انگلیسی شنا

4-بهبود تکنیک و دریلهای 4 شنا

5-کاهش رکوردهای 4 شنا

6-بدنسازی تخصصی 4 شنا

7-شرکت در مسابقات باشگاهی

مراحل آموزش شنای قورباغه

1-حالت صحیح بدن و سر خوردن

2-پای قورباغه

3-دست قورباغه

4-هواگیری

5-شنای کامل بدون هواگیری

6-شنای کامل با هواگیری

7-استارت و برگشت و کشش بلند

بالا